Coaching

Coach-ii noștri te vor sprijini pe drumul tău!

Consultanță

Expertiză profesională în managementul performanței!

Mentoring

Spațiu și fundament pentru practica mentoratului!

Conferințe

Conferințele Centrul Adler - o oază de înțelepciune!

Proiecte

Poiecte Social Umane pentru comunitate!

Training

Programe de Training Organizațional și Individual

Evenimentele Centrului Internațional pentru Resurse și Formare Alfred Adler

Vă invităm să explorați activitățile Centrului și dacă rezonați cu ele să ne contactați. Vă așteptăm cu drag!

Conceptualizarea adleriană de caz. Efectul măsurabil al terapiei.

Centrul Internațional pentru Resurse și Formare ALFRED ADLER JS ART 1

vă invită în perioada 13-15 noiembrie 2020 la un eveniment special și foarte drag nouă, creditat de către Colegiul Psihologilor din Romania

 

cu Jon Sperry, Ph. D.(US)

CONCEPTUALIZAREA ADLERIANĂ DE CAZ. Efectul măsurabil al terapiei (9 credite COPSI)

13-15 noiembrie 2020

Psihoterapeuții trăiesc în "epoca responsabilității", în care se așteaptă tot mai mult ca practicienii să ofere servicii de consiliere și terapie eficiente. 

Esențială, pentru a face față unei astfel de responsabilități, este capacitatea de a dezvolta conceptualizări precise și convingătoare ale cazurilor, care pot explica modelul de bază al vieții clientului, concentrarea pe intervențiile terapeutice și anticiparea provocărilor.

Conceptualizarea cazurilor este considerată de mulți ca fiind cea mai importantă competență așteptată în practica clinică de astăzi.

Din fericire, abordarea adleriană poate utiliza constructul adlerian al "mișcării" pentru a ghida procesul de conceptualizare de caz. Identificarea mișcării de bază a clientului - supus, ostil, sustras sau ambivalent - oferă un punct de plecare clinic util pentru recunoașterea rapidă a modelului de bază al vieții, mai apoi "confirmându-se" modelul cu informații ale stilului de viață din constelația de familie și amintiri timpurii. 

Acest workshop descrie pas cu pas strategia și procesul de dezvoltare a unui plan de conceptualizare și tratament concis, exact și convingător bazat pe modelul fundamental al mișcării clientului care integrează și alte concepte-cheie adleriene.

O formulare clinică include potențialul unei ipoteze cu privire la factorii cauzatori ai dificultății psihosociale, în timp ce tratamentul leagă conceptualizarea de caz la obiectivele planului de tratament.

 1. Beneficiile participanților
 2. Despre Jon Sperry
 3. Detalii organizare
 4. Formular de înscriere
 5. Termeni generali de înscriere

Cu ce vei rămâne ca participant în această experiență?

 • Vei învăța elementele-cheie ale unei conceptualizari adleriene eficiente de caz: formulările de diagnostic, formularea clinică, formularea culturală și formularea de tratament (legata de planificarea tratamentului).
 • Vei învăța pas cu pas strategia pentru dezvoltarea conceptualizării de caz și a planurilor de tratament adlerian eficient bazat pe recunoașterea modelelor.
 • Vei fi creditat de către COPSI cu numărul de credite corespunzător numărului de ore (9 ore de curs).

Cine este Jon Sperry?

Doctor în științele consilierii, psihoterapeut adlerian, este unul dintre cei mai tineri dar și cei mai inovatori profesori adlerieni, profesor la Lynn University, formator la ICASSI (școala internațională de vară anuală a comunității adleriene). Autor împreună cu Lenn Sperry al mai multor lucrări de specialitate legate de conceptualizarea de caz, formularea de caz și intervenția terapeutică. Este vicepreședinte al NASAP și coordonator de programe de internship și practică terapeutică.

Eveniment online:

Click aici! pentru linkul zoom. Vei primi parola întâlnirii după completarea procesului de înscriere.

Program:

Vineri 13 noiembrie, 17.00-20.30

Sâmbătă 14 noiembrie, 17.00-20.30

Duminică 15 noiembrie, 17.00-19.00

Investiție: 

᛫ 200 Ron (pentru plata până la 1 noiembrie)

᛫ 250 Ron (pentru plata după 1 noiembrie)

᛫ 250 Ron (pentru plata în prima zi de workshop)

* Workshop-ul va fi creditat de către COPSI cu numărul de credite corespunzător numărului de ore. (9 ore -9 credite)

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta pe mail sau prin telefon:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0721.235.056 (Ramona Andrei)

Formularul de înscriere îl vei completa chiar în acest articol în secțiunea "Formular de înscriere"

Te rugăm să citești în întregime această secțiune înainte de a da Click aici! pentru completarea datelor în formularul de înscriere.

 • Formularul de înscriere va fi completat cu datele transmise de tine și va include exact termenii  pe care îi găsești în secțiunea alăturată "Termeni generali de înscriere".
 • Îți vom trimite formularul de înscriere completat cu datele tale în max 48h. Dacă nu primești formularul, te rugăm să ne scrii la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau să ne suni la numerele afișate în secțiunea "Detalii organizatorice" pentru a clarifica situația.
 • După ce vei primi formularul de înscriere, te rugăm să tipărești și să semnezi ultima pagina a formularului de înscriere semnată și ștampilată și de către noi (ștampila pentru persoanele fizice este facultativă), scaneaz-o și trimite-o către adresa noastră This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Înscrierea se consideră finalizată după trimiterea prin email a formularului de înscriere semnat și după ce contravaloarea evenimentului este debitată în contul Centrului Adler.

Mulțumim pentru sprijinul vostru și în facilitarea responsabilităților noastre administrative!

TERMENI GENERALI DE ÎNSCRIERE

SPECIFICAŢII PLANIFICARE, ÎNSCRIERE şi CONTRACTARE:

1. Pentru înscriere, formularul de înscriere se va trimite completat, semnat şi/sau ştampilat (în cazul sponsorului), prin email la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
2. Formularul de înscriere este obligatoriu pentru rezervarea locului în cadrul evenimentului/evenimentelor.
3. Formularul de înscriere ţine loc de contract între părţi, dacă nu este altfel agreat. Situaţii specifice ce nu apar în acest formular de înregistrare, vor fi însoţite de anexe.
4. În cazul în care se doreşte în mod expres un contract specific între părţi, articolele, precum şi timpul de redactare şi semnare ale acestuia nu vor modifică specificaţiile prezentului formular.
5. Participarea altei persoane decât cea nominalizată în formular, se va anunţa cu cel puţin     3      zile înainte de începerea evenimentului/evenimentelor.
6. CIRFAA îşi rezervă dreptul de a modifica programarea eveimentului/evenimentelor sau de a le anula şi se obligă să anunţe orice modificare în timp util.

7. Prin prezentul formular, cursantul recunoaște și acceptă proprietatea intelectuală CIRFAA pentru toate materialele prezentate verbal și/sau scris, audio și/sau video și/sau de orice altă natură, folosite în cursuri/programe/formări.

8. Este interzisă înregistrarea cursurilor livrate față în față sau livrate online cât și distribuirea acestora sub orice formă și în orice mediu atât pe perioada derulării programului cât și după terminarea acestuia. Înregistrările video ale materialelor, ale întâlnirilor online sunt în dreptul exclusiv al CIRFAA și pot fi utilizate și/sau distribuite în scop educativ numai cu acordul scris prealabil al CIRFAA.

SPECIFICAŢII CONDIŢII PARTICIPARE:

9. Renunţarea la participare se poate face numai cu până la     3     zile înainte de începerea fiecărui eveniment, după acest interval percepându-se o taxă de penalizare de     100%     din contravaloarea participării. Certificarea poate fi primită doar în cazul parcurgerii a     100%     din totalul programului.
10. Dacă CIRFAA anulează evenimentele din motive independente de client, aceştia vor primi înapoi suma plătită până în acel moment. În cazul anulării evenimentelor deja începute, clienţii vor primi înapoi suma plătită până în acel moment, mai puţin sumele aferente zilelor/orelor de curs deja furnizate sau vor fi reprogramaţi la evenimente similare, funcţie de decizia CIRFAA.
11. Pe durata evenimentelor, dacă echipa managerială CIRFAA şi/sau membrii staff-ului CIRFAA (conform opiniei lor profesionale) decid că un client este nepotrivit pentru continuarea programului, CIRFAA îşi rezervă dreptul de a opri participarea clientului în cadrul programului. În acest caz, clientului îi poate fi restituită suma plătită aferentă părţii din programul la care nu va mai participa. Nu se vor restitui sumele aferente programului la care clientul a participat.
12. În cazul în care CIRFAA decide să oprească participarea clientului datorită consideraţiilor etice sau legale, clientul nu va avea dreptul la restituirea niciunei sume plătite până în acel moment.

SPECIFICAŢII FACTURARE şi MODALITĂŢI DE PLATĂ:

13. Pe baza formularului de înscriere se va întocmi câte o factură proforma pentru înscrierea la eveniment/evenimente. Factura va trebui achitată în maxim      5      zile de la data emiterii, dar nu mai târziu de momentul începerii programului sau de momentul încheieri perioadelor de promoţie specificate.
14. Plata cursului se poate face în contul RO48 INGB 0000 9999 0342 2401 ING BANK, Sucursala Splai Centrul Vechi sau prin numerar la sediul CIRFAA, cu respectarea normelor legale privind plăţile în numerar. În cazul plăţii directe în contul CIRFAA la o sucursală ING, comisionul de plată va fi achitat de către client.
15. În cazul plăţilor prin transfer bancar, în momentul înregistrării plăţii în extrasul de cont al CIRFAA, se va emite factura finală care va fi dată cursantului sau transmisă electronic sau prin alte mijloace solicitate în mod specific la adresa de corespondenţă a cursantului. Contravaloarea cursului se poate achita şi în numerar la sediul CIRFAA, cu respectarea normelor legale privind plăţile în numerar. Plata în numerar va fi însoţită de factură şi chitanţă.
16. În cazul în care plata este făcută în numele clientului de către o terţă parte, clientul va fi responsabil pentru plata sumelor datorate.
17. Taxele de participare includ: serviciile de formare, certificatele, suportul de curs acolo unde este cazul, feedback-ul formatorilor şi mici pauze de protocol la anumite evenimente.

ALTE SPECIFICAŢII:

18. Clientul va plăti Furnizorul pentru serviciile prestate conform detaliilor de plată detaliate în acest contract. Dacă clientul nu va plăti Furnizorului suma totală conform fiecărei opţiuni, se vor derula acţiunile legale.
19. Orice neînţelegere rezultând din prezentul contract va fi soluţionată de părţi pe cale amiabilă. Dacă totuşi părţile sunt puse în faţa unui conflict de drepturi rezultând din prezentul contract, iremediabil pe cale amiabilă, atunci competenţa de soluţionare în fond a unui astfel de litigiu va aparţine Secţiei Comerciale a Tribunalului Bucureşti.

PRELUCRAREA DATELOR:

20. În activitatea curentă a Centrului Adleram integrat cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență: Prelucrăm datele dvs. legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător.
 • Controlul vă aparține: În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi. Pentru mai multe detalii privindconfidențialitateadatelor cu caracter personal, vizitați site-ul nostru www.alfredadler.ro, secțiunea Politici de confidențialitate.
 • Integritatea datelor și limitarea scopului: Utilizăm datelenumai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
 • Securitate: Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare (servere securizate, criptarea transferurilor de date catre si de la serverele noastre utilizand tehnologia SSL, criptarea operatiunilor de plata pe site folosind tehnologia SSL, permiterea accesului la datele dvs. personale doar cand este necesar, criptarea datelor personale, criptarea e-mailurilor, pseudonimizarea si/sau anonimizarea datelor personale ), astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile personale. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.
>> mai multe

Psihologie clinică - formare complementară

PsCl ART 11ONLINE, din 28 noiembrie 2020

UN PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ COMPLEMENTARĂ: 

 

"PSIHOLOGIE CLINICĂ: METODE, TEHNICI și INTERVENȚII"

 Un program acreditat de Colegiul Psihologilor din România*

PROGRAMUL SE ADRESEAZĂ:

 • absolvenților de psihologie ai unei instituții de învățământ superior cu durata de 3 ani,
 • psihoterapeuților care își doresc sa cunoasca limbajul clinic, sa fie capabili sa folosească evaluarea psihologica în optimizarea de caz, clinicienilor care simt nevoia sa completeze experienta de evaluare și psihodiagnostic cu o perspectiva practica asupra intervențiilor specifice
 • masteranzilor și psihologilor clinicieni autonomi, specialiști sau prinicpali, care își desfășoară activitatea profesională în unități medicale sau asimilate și care vor să-și îmbunătățească abilitățile în acest domeniu.

AVANTAJELE ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

 • formulă dinamică de lucru
 • echipa internațională de formatori cu specialiști cu experienta clinica din România, SUA si UK
 • formatori specializati și cu experiență practică bogată în domeniul în care formează
 • program cu o viziune extinsă și inovativă asupra psihologiei clinice
 • abordare umanistă asupra relației cu beneficiarul
 • formarea de competențe teoretice și practice în domeniul clinic,
 • promovarea cunoștințelor generale și specifice psihologiei clinice,
 • abordări diagnostice, etiologice și terapeutice aparținând unor școli diverse, românești și internaționale,
 • dezvoltarea de abilități care să le ofere participanților o activitate eficientă în domeniul psihologiei clinice.

* Programul a obținut acreditarea din partea Colegiului Psihologilor din România ca și program de formare complementara. Ca urmare a modificărilor normelor de formare profesionala, programul este considerat formare suplimentara, iar toți formatorii sunt acreditați și validați pentru specializările predate.

Detalii în secțiunile ce urmează:

 1. Curricula și formatorii programului
 2. Durată, investiție, alte informații
 3. Formular de înscriere
 4. Termeni generali de înscriere
 5. Răspunsuri la întrebări frecvente

DISCIPLINE DIN CURRICULA PROGRAMULUI DE FORMARE:

 • Obiectul de studiu și sarcinile psihologului clinician
 • Etică şi deontologie în psihologia clinică
 • Metode de investigatie în psihologia clinică
 • Metode de investigatie în psihologia clinică
 • Metode de investigatie ale funcțiilor și aptitudinilor psihice
 • Înțelegerea sănătății mintale și a nevoilor emoționale ale copiilor și tinerilor
 • Tehnici proiective în evaluarea personalitaţii
 • Metode de investigare analitică a personalităţii
 • Întocmirea raportului psihologic
 • Teoria adleriană ca și teorie evoluționistă
 • Evaluarea copilului şi adolescentului
 • Evaluarea sindromaticii
 • Dimensiuni teoretice și practice în tulburarea şi spectrul autist. evaluarea clinică și tehnici de intervenție timpurii
 • Stresul şi mecanismele de coping
 • Evaluarea stilului de viață
 • Psihologia utilului / adaptării vs psihologia posesiei
 • Autocunoaştere şi dezvoltare personală
 • Alte modalități și tehnici de evaluare
 • Gerontopsihologia
 • Intervenții expresive în clinică
 • Metode de cercetare
 • Psihologul în diverse domenii clinice: oncologie, cardiologie, infecţioase

FORMATORI ȘI LECTORI INVITAȚI:

1. ADINA DANIELA VOINEA, psiholog principal şi supervizor în psihologie clinică, psiholog principal, supervizor și formator în psihoterapia adleriană
2. CRISTINA GOMBOŞ, psiholog principal şi supervizor în psihologie clinică, psiholog specialist în psihoterapie pozitivă și terapie de familie,
3. FLORIN ROVENŢA, psiholog principal şi supervizor în psihologie clinică, formator în psihologie analitica szondiană,
4. GETA DOINA MANEA - psiholog principal în psihologie clinică, psiholog specialist în psihoterapie adleriană
5. SÎNZIANA BURCEA – psiholog principal şi supervizor în psihologie clinică, psiholog specialist în psihoterapie adleriană
6. TATIANA COMAN - psiholog principal şi supervizor în psihologie clinică, psiholog în supervizare în psihoterapie adleriană
7. Șef lucrări Dr. ANDREEA TEODORESCU – medic primar psihiatru Spitalul de Neurologie și Psihiatrie Brașov
8. KAREN JOHN, Ph.D. - coordonator de programe doctorale in domeniul sanatatii mintale, director al Richmond Fellowship for Community Mental Health (London), expert in psihologia dezvoltarii, sanatate mentala si boala mentala, cercetare fundamentala si aplicata, trainer in domeniul evaluarii si managementului sanatatii mentale a copilului si adultului.
9. PAUL RASSMUSEN, Ph. D. - psiholog clinician si formator in domeniul abordarilor clinice adleriene la Institutul Adler de la Chicago, instructor ICASSI, editor al Jurnalului Psihologiei Individuale-sectiunea cercetare si inovatie clinica, profesor universitar la Universitatea Furman (South Carolina).
10. Coordonator: RAMONA ANDREI - psiholog principal, supervizor și formator în psihoterapia adleriană.

DURATĂ și FRECVENȚĂ:

 • 2 ani a câte 10 module fiecare, pregătire teoretică și practică, supervizare profesională la cerere
 • întâlniri lunare, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 09.00 – 18.00 (o oră pauză de prânz). 8 din 10 întâlniri anuale se vor desfășura online și 2 module se vor desfășura cu prezență fizică (în funcție de condițiile legale privitoare la lucrul cu grupuri), la Brașov.

INVESTIȚIE PROGRAM:

 • 400 lei/modul cu achitarea unui avans de 50% din taxa de studiu a fiecărui an*

*dacă nu s-a convenit altfel în urma interviului.

CRITERII ȘI MODALITĂȚI DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR:

 • interviu – se va desfășura online.
 • documente care să ateste studiile universitare.
 • achitarea taxei convenite prin contract.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 • cerere de înscriere,
 • copie xerox carte de identitate,
 • copie xerox diplomă licență în psihologie/ atestat de liberă practică,
 • CV actualizat 2020,
 • contract

FINALIZAREA PROGRAMULUI:

Participanții vor primi la finalul celui de-al doilea an al formării complementare, un certificat și foaia matricolă, care atestă absolvirea întregului program, emis de CIRFAA, pe baza căruia, cursanții pot aplica la COPSI pentru obținerea atestatului de liberă practică în specialitatea Psihologie Clinică, în baza și cu respectarea normelor COPSI referitoare la formarea profesională și criteriile de trecere la următoarea treaptă pentru cele 2 forme de învățământ universitar: sistem clasic (4 ani –Psihologie) sau sistem Bologna (3 ani formare universitară de bază și 2 ani program de master).

DATA ÎNCEPERII PROGRAMULUI:

 • 28-29 Noiembrie 2020, cu condiția formării unei grupe de minim 15 participanți

DATA LIMITĂ DEPUNERE DOSAR DE ÎNSCRIERE:

 • Vineri, 20 noiembrie 2020

PERSOANE DE CONTACT:

 • Adina Voinea, 0722.469.242, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Andrei Ramona, 0721.235.056, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*Formarea va începe odată ce se întrunește numărul minim de 15 participanți

Te rugăm să citești în întregime această secțiune înainte de a da Click aici! pentru completarea datelor în formularul de înscriere.

 • Formularul de înscriere va fi completat cu datele transmise de tine și va include exact termenii  pe care îi găsești în secțiunea următoare "Termeni generali de înscriere".
 • Îți vom trimite formularul de înscriere completat cu datele tale în 48h. Dacă nu primești formularul, te rugăm să ne scrii la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau să ne suni la numerele afișate în secțiunea "Detalii organizatorice" pentru a clarifica situația.
 • După ce vei primi formularul de înscriere, te rugăm să tipărești și să semnezi ultima pagina a formularului de înscriere semnată și ștampilată și de către noi (ștampila pentru persoanele fizice este facultativă), scaneaz-o și trimite-o către adresa noastră This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Înscrierea se consideră finalizată după trimiterea prin email a formularului de înscriere semnat și după ce contravaloarea evenimentului este debitată în contul Centrului Adler.

Mulțumim pentru sprijinul vostru și în facilitarea responsabilităților noastre administrative!

SPECIFICAȚII ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM:

1. După primirea prin e-mail a formularului de înscriere completat online, cursantul se angajează să trimită tot prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. următoarele acte, într-un interval de o săptămână:

 • CV actualizat 2020
 • Copie xerox carte de identitate
 • Copie după certificatul de căsătorie (la persoanele de sex feminin), după caz;
 • Copie xerox diplomă licență în psihologie sau adeverință de licență

2. După verificarea dosarelor, cursantul poate fi invitat să participe la un interviu cu membrii echipei CIRFAA. În cazul în care nu este acceptat, suma plătită până la data deciziei de neacceptare va fi returnată.

3. Formularul de înscriere și plata agreată sunt obligatorii pentru rezervarea locului la programul de formare complementară.

4. Formularul de înscriere ține loc de contract între părți, dacă nu este altfel agreat. Situații specifice ce nu apar în acest formular de înregistrare, vor fi însoțite de anexe.

5. În cazul în care se dorește în mod expres un contract specific între parți, articolele, precum și timpul de redactare și semnare ale acestuia nu vor modifica specificațiile prezentului formular.

6. Prin semnarea acestui formular de înscriere cursantul confirmă prin asumare pe proprie răspundere că nu are cazier juridic. Cursantul își dă acordul că:

 • Nu a fost acuzat de vreun act criminal în țară sau în străinătate și nu a fost acuzat de orice ofensă disciplinară la locul de muncă, la studii sau în alt mediu.
 • Nu a fost sancționat să depună muncă în folosul comunității, nu a fost eliberat condiționat și nu a săvârșit alte sancțiuni fără condamnare.
 • Nu există înregistrări criminale, acțiuni disciplinare sau alte investigații care să pledeze împotriva lui.
 • În cazul în care există sancțiuni, acuze sau alte investigații, va atașa o descriere a acuzațiilor criminale sau penale săvârșite, sau orice alt proces pledând împotriva mea, în momentul trimiterii acestui formular de înscriere semnat către mine.
 • Sunt de acord ca CIRFAA să abordeze autoritățile dacă are nevoie de alte informații privind această declarație.

DETALII INVESTIȚIE PARTICIPARE ASUMATĂ:

7. Prețul convenit este de 4000 RON/AN și admiterea în programul de formare este condiționată de achitarea unui avans de 50% din taxa aferentă unui an de program la începutul fiecărui an de program, sume care vor fi achitate prin virament în contul menționat mai sus sau numerar în condițiile legale la sediul CIRFAA, în perioada stabilită de înscriere la curs. Ulterior în decursului fiecărui an de program plățile pot fi făcute și numerar în prima zi a modulului stabilit de către furnizor pentru semestrul respectiv.

DURATA CONTRACTULUI:

8. Prezentul contract este încheiat pentru o perioadă de 2 ani (4 semestre). Fiecare semestru are 5 module, programul având un total de 20 de module.

SPECIFICAȚII TERMENI ȘI CONDIȚII:

9. Prin prezentul formular, cursantul recunoaște și acceptă proprietatea intelectuală CIRFAA pentru toate materialele prezentate verbal și/sau scris, audio și/sau video și/sau de orice altă natură, folosite în cursuri/programe/formări.

10. Este interzisă înregistrarea cursurilor livrate față în față sau livrate online cât și distribuirea acestora sub orice formă și în orice mediu atât pe perioada derulării programului cât și după terminarea acestuia. Înregistrările video ale materialelor, ale întâlnirilor online sunt în dreptul exclusiv al CIRFAA și pot fi distribuite și utilizate în scop educativ numai cu acordul scris prealabil al CIRFAA.

11. Echipa formatorilor CIRFAA poate încheia studiile oricărui student în orice moment al pregătirii dacă în opinia lor: studentul nu și-a îndeplinit sarcinile, a fost raportat un comportament non-etic și non-profesional din partea cursantului, cursantul nu a fost onest, sau dacă se descoperă că a dat dovadă de comportament criminal (după cum este specificat in formularul de aplicare), neconcordanță profesională sau personală a cursantului cu opiniile centrului bazate pe participarea la curs, temele stabilite și observarea cursantului în diferite situații de pregătire.

12. CIRFAA își rezervă dreptul de a face schimbări în programa, locația, orarul, suportul de curs, echipa de formatori și supervizori.

SPECIFICATII CONDITII FINALIZARE PROGRAM FORMARE SI ELIBERARE CERTIFICAT CIRFAA RECUNOSCUT/ACREDITAT COPSI:

13. Cursantul participă la toate cursurile programului de formare profesională. Se admite un cuantum de 10% de absențe din numărul total de ore.

14. În condițiile unei absențe care depășește procentul agreat, echipa managerială a CIRFAA va discuta fiecare situație în parte și va comunica decizia de continuare/necontinuare a programului în termen de maxim 15 zile de la constatarea situației.

15. În cazul în care cursantului nu îi va fi acceptată continuarea programului, acesta nu va avea drept de restituire a niciunei sume plătite până la momentul întreruperii programului și va fi răspunzător la plata oricăror sume datorate până în momentul întreruperii programului.

16. Pentru finalizarea programului, cursantul va participa la evaluarea orală, scrisă și practică.

17. La finalul celui de-al doilea an al formării complementare se eliberează un certificat și foaia matricolă, ce atestă absolvirea întregului program.

18. La sfârșitul formării complementare, după 2 ani, în baza certificatului de absolvire eliberat de CIRFAA, cursanții pot aplica la Colegiul Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică în psihologie clinică, treapta practicant autonom și/sau specialist autonom, după caz.

ALTE SPECIFICAȚII:

19. În cazul în care Modulul 1 nu începe datorită unui număr scăzut de înregistrări, CIRFAA va anunța noi date de începere ale programului în următoarele 2 luni datei inițial anunțate. După aceste 2 luni de la data inițial anunțată, cursantului i se va rambursa taxa de înregistrare plătită în cazul în care nu va accepta o noua dată de începere a programului.

20. Pentru supervizare, cursantul se poate adresa oricărui formator din cadrul programului și va încheia un contract de supervizare cu acesta, dar nu înainte de parcurgerea a minim jumătate din programul de formare complementară (1 an).

21. Neparticiparea în programul de formare (sau participarea parțială) nu absolvă cursantul de la plata angajamentelor totale asumate.

22. Dacă programul a început a fi derulat, iar CIRFAA anulează programul din motive independente de cursant, aceștia vor primi înapoi suma plătită până în acel moment, mai puțin în cazul situațiilor de forță majoră acceptate la nivel național.

23. În cazul anulării formării deja începute, clienții vor primi înapoi suma plătită până în acel moment, mai puțin sumele aferente zilelor/orelor de curs deja furnizate.

24. Un cursant înregistrat în program, care își anulează participarea cu minim 1 săptămână înaintea începerii programului de formare are dreptul de a primi 50% din sumele plătite până în acel moment.

25. Un cursant înregistrat în program care își anulează participarea cu mai puțin de 1 săptămână înaintea începerii programului de formare nu are dreptul de a primi nicio suma plătită până în acel moment.

26. Pe durata cursului, dacă echipa formatorilor CIRFAA (conform opiniei lor profesionale) decid că un cursant este nepotrivit pentru continuarea programului de formare sau pentru profesia de psiholog clinician, își rezervă dreptul de a opri participarea cursantului în cadrul formării. În acest caz, cursantului îi poate fi restituită suma plătită și aferentă parții din programul de formare la care nu va mai participa. Nu se vor restitui acele sume aferente programului de formare la care cursantul a participat.

27. În cazul în care CIRFAA decide să oprească participarea cursantului datorită considerațiilor etice sau legale, cursantul nu va avea dreptul la restituirea sumelor plătite până în acel moment.

28. Pe baza formularului de înscriere va fi emisă o factură proforma cu suma de plată conform variantei de investiție aleasă. Factura proforma va fi plătită în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii, dacă nu este agreat altfel. Odată plata încasată de către CIRFAA, cursantul va primi factura aferentă.

29. Plata va fi făcută, conform condițiilor legale, de către cursant, numerar sau prin transfer bancar în contul CIRFAA, menționat mai sus. Dacă plata prin card va fi disponibilă, această opțiune va fi oferită.

30. Orice neînțelegere rezultată din prezentul contract va fi soluționată de părți pe cale amiabilă. Dacă totuși părțile sunt puse în fața unui conflict de drepturi rezultând din prezentul contract, iremediabil pe cale amiabilă, atunci competența de soluționare în fond a unui astfel de litigiu va aparține instanțelor judecătorești ale tribunalelor Brașov sau București funcție de locul de derulare al programului.

PRELUCRAREA DATELOR:

31. În activitatea curentă a Centrului Adleram integrat cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență: Prelucrăm datele dvs. legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător.
 • Controlul vă aparține: În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi. Pentru mai multe detalii privindconfidențialitateadatelor cu caracter personal, vizitați site-ul nostru www.alfredadler.ro, secțiunea Politici de confidențialitate.
 • Integritatea datelor și limitarea scopului: Utilizăm datelenumai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
 • Securitate: Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare (servere securizate, criptarea transferurilor de date catre si de la serverele noastre utilizand tehnologia SSL, criptarea operatiunilor de plata pe site folosind tehnologia SSL, permiterea accesului la datele dvs. personale doar cand este necesar, criptarea datelor personale, criptarea e-mailurilor, pseudonimizarea si/sau anonimizarea datelor personale ), astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile personale. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.
1.Dacă anul viitor se termină pandemia, anul 2 de formare va fi online conform cu programul anunțat sau cu prezență fizică?
R: Dată fiind situația cu pandemia, vom profita cu toții de oportunitatea de a lucra mai mult online (8 din 10 pentru anul I), pentru că specificul acestui grup este că permite reunirea participanților din toate colturile țării și chiar din afară. Avem deja înscrieri din puncte foarte diferite geografice și nu am putea continua cu anul II în aceasta formulă, fără a complica accesul unora dintre participanți la întregul program. Astfel ca și anul II va fi, cel mai probabil, desfășurat majoritar online, cu maxim 2 module împreună, fizic.
 
2. Ce înseamnă mai detailat evaluarea orală, practică și scrisă: lucrare de licență sau altceva?
R: Evaluarea este punctuală, în funcție de modul și formator, iar la final fiecare participant va prezenta un portofoliu de cazuri, aplicații, toate cu susținere în ceea ce se învață practic.
 
3. La evaluarea orală prezența va fi fizică?
R: 
 
4. Care sunt condițiile de finalizare?
R:
 
5. Cele 2 module de prezență fizică vor fi la intervale separate de timp sau cumulate?
R: Pentru primul an de studii modulele cu participare fizică în sala de curs (2 din 10 pentru anul I), sunt deja stabilite pentru primăvară-vară, conform calendarului pe care îl găsiți mai jos.
 
6. Ce alte costuri pot apărea pe parcurs sau la finalizarea programului legate de eliberarea certificatului sau de  evaluare?
R: Costul programului este cel menționat în secțiunea "Durată, investiție, alte informații" și nu are alte costuri suplimentare, nici legate de eliberarea certificatului sau de evaluare, nici de alte aspecte. La cursurile cu prezență fizică, costurile de întreținere (cazare, mese) sunt în responsabilitatea fiecărui participant în program. Vă putem   oferi alternative de cazare, în cazul în care ne solicitați.
 
7. Se poate lipsi in procent de 10 %? Și dacă absențele sunt la 2 -3 module pe an, se acceptă plata lor cu recuperare prin referate/ lucrări?
R: Absența nu scutește participantul de plata modulului și recuperarea se face în funcție de modul și formator. Există module care se regăsesc și în alte programe de formare continuă ce pot fi recuperate integral prin programul nostru, precum și alte module în care recuperarea se poate face în colaborare cu colegii de curs, în sesiuni private și prin aplicații specifice (teste, inventare de stil de viață, etc.)

Vă asigurăm ca suntem deschiși la orice sugestie care susține coerența și eficiența formării pe care o oferim.

>> mai multe

Newsletter