Conceptualizarea adleriană de caz. Efectul măsurabil al terapiei.

Psihoterapeuții trăiesc în "epoca responsabilității", în care se așteaptă tot mai mult ca practicienii să ofere servicii de consiliere și terapie eficiente. Jon Sperry, Ph. D. (S.U.A.) vine pe 01 iulie 2017 la Piatra Neamț pentru a ne îndruma în ceea ce este  esențial, pentru a face față unei astfel de responsabilități, și anume capacitatea de a dezvolta conceptualizări precise și convingătoare ale cazurilor, care pot explica modelul de bază al vieții clientului, concentrarea pe intervențiile terapeutice și anticiparea provocărilor.

Conceptualizarea cazurilor este considerată de mulți ca fiind cea mai importantă competență așteptată în practica clinică de astăzi.JS ART v1.0

Din fericire, abordarea adleriană poate utiliza constructul adlerian al "mișcării" pentru a ghida procesul de conceptualizare de caz. Identificarea mișcarii de bază a clientului - supus, ostil, sustras, sau ambivalent - oferă un punct de plecare clinic util pentru recunoașterea rapidă a modelului de bază al vieții și apoi "se confirma" modelul cu informații ale stilului de viață din constelația de familie și amintiri timpurii.

Acest workshop descrie pas cu pas strategia și procesul de dezvoltare a unui plan de conceptualizare și tratament concis, exact și convingător bazat pe modelul fundamental al mișcării clientului care integrează și alte concepte-cheie adleriene.

O formulare clinică include potențialul unei ipoteze cu privire la factorii cauzatori ai dificultății psihosociale, în timp ce tratamentul leagă conceptualizarea de caz la obiectivele planului de tratament.

 1. Beneficiile participanților
 2. Despre Jon Sperry
 3. Detalii organizare
 4. Formular de înscriere
 5. Termeni generali de înscriere

Cu ce vei rămâne ca participant în această experiență?

 • Vei învăța elementele-cheie ale unei conceptualizari adleriene eficiente de caz: formulările de diagnostic, formularea clinică, formularea culturală și formularea de tratament (legata de planificarea tratamentului)
 • Vei învăța pas cu pas strategia pentru dezvoltarea conceptualizării de caz și a planurilor de tratament adlerian eficient bazat pe recunoașterea modelelor.
 • Vei fi creditat de catre COPSI cu numarul de credite corespunzator numarului de ore (9 ore de curs).

Cine este Jon Sperry?

Doctor în științele consilierii, psihoterapeut adlerian, este unul dintre cei mai tineri dar și cei mai inovatori profesori adlerieni, profesor la Lynn University, formator la ICASSI (școala internațională de vară anuală a comunității adleriene). Autor împreună cu Lenn Sperry al mai multor lucrări de specialitate legate de conceptualizarea de caz, formularea de caz și intervenția terapeutică. Este vicepreședinte al NASAP și coordonator de programe de internship și practică terapeutică.

Când?
Sâmbătă 01 iulie, între 09:00 - 18:00

 

Unde?
Piatra Neamț, detaliile locului întâlnirii vor fi publicate în curând.

Investiție?

 • 200 ron, pentru plata până pe 15 iunie (inclusiv)
 • 250 ron, pentru plata începând cu 16 iunie
 • 270 ron, pentru plata în ziua evenimentului
  • 250 ron, pentru înscrriere și plată până pe 15 iunie inclusiv la ambele evenimente cu J Sperry (acesta și cel de pe 30 iunie)
  • 300 ron, pentru înscrriere și plată începând cu 16 iunie la ambele evenimente cu J Sperry (acesta și cel de pe 30 iunie)

 

Jon Sperry susţine un alt workshop vineri 30 iunie. Click aici pentru detalii!

Workshop-ul va fi creditat cu 9 credite, de către Colegiul Psihologilor din România!!!

Detalii și înscrieri:

Formularul de înscriere îl vei completa chiar în acest articol în secțiunea "Formular de înscriere"

Prin acest formular te poți înscrie la evenimentele susținute de Jon Sperry în perioada 30 Iunie - 01 Iulie 2017 derulate în Piatra Neamț. Pentru înscrierea în cadrul acestor evenimente te rugăm să completezi datele tale în acest formular. Odată completate datele, vei primi pe adresa ta de e-mail formularul de înscriere completat împreună cu următorii pași de urmat până la derularea evenimentelor. Pentru relevanța formularului de înscriere, completarea datelor marcate cu (*) este necesară. Mulțumim!

Deocamdată te rugăm să completezi acest fomular de înscriere fără a utiliza diacriticile. Vom remedia acest aspect în perioada următoare. Mulțumim pentru înțelegere!

Evenimentul sau evenimentele ales/e(*)
Input Invalid

Persoană fizică sau juridică?(*)

Input Invalid

Nume(*)
Input Invalid. Te rugăm să completezi fără diacritice sau anumite semne de punctuație.

Prenume (complet)(*)
Input Invalid. Te rugăm să completezi fără diacritice sau anumite semne de punctuație.

CNP(*)
Input Invalid

E-mail(*)
Input Invalid

Telefon(*)
Input Invalid. Te rugăm să completezi fără anumite semne de punctuație.

Te rog spune-ne unde domiciliezi (adresa din CI/BI):
Adresă (stradă, nr., bl., sc., apt.)(*)
Input InvalidInput Invalid. Te rugăm să completezi fără diacritice sau anumite semne de punctuație.

Localitatea(*)
Input Invalid. Te rugăm să completezi fără diacritice sau anumite semne de punctuație.

Județ(*)
Input Invalid

Dacă faci înscrierea pe persoană juridică (SRL, SA, PFA, CIP, etc.), te rog spune-ne despre compania ta:

Denumire formă juridică(*)
Input Invalid. Te rugăm să completezi fără diacritice sau anumite semne de punctuație.

Sediul social (strada, nr., clădire, bl., sc., apt.)(*)
Input Invalid. Te rugăm să completezi fără diacritice sau anumite semne de punctuație.

Localitatea(*)
Input Invalid. Te rugăm să completezi fără diacritice sau anumite semne de punctuație.

Județ(*)
Input Invalid

Reg. com. nr. (te rog pune - dacă nu ai)(*)
Input Invalid. Te rugăm să completezi fără diacritice sau anumite semne de punctuație.

C.I.F. (sau C.U.I.)(*)
Input Invalid

Cont bancar (format IBAN)(*)
Input Invalid. Te rugăm să completezi fără diacritice sau anumite semne de punctuație. Poți pune - dacă nu ai un cont bancar aferent persoanei juridice.

Banca(*)
Input Invalid. Te rugăm să completezi fără diacritice sau anumite semne de punctuație. Poți pune - dacă nu ai un cont bancar aferent persoanei juridice.

E-mail sediu (doar dacă este diferit de cel personal)(*)
Input Invalid. Te rugăm să completezi fără diacritice sau anumite semne de punctuație. Poți pune - dacă nu este diferit de cel introdus la datele personale.

Telefon sediu (doar dacă este diferit de cel personal)(*)
Input Invalid. Te rugăm să completezi fără anumite semne de punctuație. Poți pune - dacă nu este diferit de cel introdus la datele personale.

Ai altă adresă de corespondență decât adresa sau emailul furnizate?
Invalid Input

Dacă da, te rog completează aici:
Input Invalid. Te rugăm să completezi fără diacritice sau anumite semne de punctuație.

Completează te rog și aceste ultime informații:

Apartenența în cadrul www.alfredadler.ro îți poate aduce informații referitoare la serviciile și cercetările CIRFAA. Prin bifarea căsuței alăturate îți dai acordul de a primi informații tip newsletter din partea CIRFAA.

(*)
Input Invalid

Sunt terapeut/coach/facilitator-parenting adlerian sau terapeut/coach/facilitator-parenting adlerian în formare(*)
Input Invalid

Investiție(*)

Input Invalid

Investiție(*)

Input Invalid

Investiție(*)

Input Invalid

Ce metodă de plată vei folosi?(*)

Input Invalid. Te rog alege o metodă de plată!

* În cazul depunerilor în contul Centrului Adler, comisionul de depunere va fi achitat de către tine. Mulțumim!

Confirm că am citit și acceptat termenii generali de înscriere:(*)
Input Invalid

TERMENI GENERALI DE ÎNSCRIERE

SPECIFICAŢII PLANIFICARE, ÎNSCRIERE şi CONTRACTARE:

    1. Pentru înscriere, formularul de înscriere se va trimite completat, semnat şi/sau ştampilat (în cazul sponsorului), prin email la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    2. Formularul de înscriere este obligatoriu pentru rezervarea locului în cadrul evenimentului/evenimentelor.
    3. Formularul de înscriere ţine loc de contract între părţi, dacă nu este altfel agreat. Situaţii specifice ce nu apar în acest formular de înregistrare, vor fi însoţite de anexe.
    4. În cazul în care se doreşte în mod expres un contract specific între părţi, articolele, precum şi timpul de redactare şi semnare ale acestuia nu vor modifică specificaţiile prezentului formular.
    5. Participarea altei persoane decât cea nominalizată în formular, se va anunţa cu cel puţin     3      zile înainte de începerea evenimentului/evenimentelor.
    6. CIRFAA îşi rezervă dreptul de a modifica programarea eveimentului/evenimentelor sau de a le anula şi se obligă să anunţe orice modificare în timp util.

SPECIFICAŢII CONDIŢII PARTICIPARE:

    7. Renunţarea la participare se poate face numai cu până la     3     zile înainte de începerea fiecărui eveniment, după acest interval percepându-se o taxă de penalizare de     100%     din contravaloarea participării. Certificarea poate fi primită doar în cazul parcurgerii a     100%     din totalul programului.
    8. Dacă CIRFAA anulează evenimentele din motive independente de client, aceştia vor primi înapoi suma plătită până în acel moment. În cazul anulării evenimentelor deja începute, clienţii vor primi înapoi suma plătită până în acel moment, mai puţin sumele aferente zilelor/orelor de curs deja furnizate sau vor fi reprogramaţi la evenimente similare, funcţie de decizia CIRFAA.
    9. Pe durata evenimentelor, dacă echipa managerială CIRFAA şi/sau membrii staff-ului CIRFAA (conform opiniei lor profesionale) decid că un client este nepotrivit pentru continuarea programului, CIRFAA îşi rezervă dreptul de a opri participarea clientului în cadrul programului. În acest caz, clientului îi poate fi restituită suma plătită aferentă părţii din programul la care nu va mai participa. Nu se vor restitui sumele aferente programului la care clientul a participat.
    10. În cazul în care CIRFAA decide să oprească participarea clientului datorită consideraţiilor etice sau legale, clientul nu va avea dreptul la restituirea niciunei sume plătite până în acel moment.

SPECIFICAŢII FACTURARE şi MODALITĂŢI DE PLATĂ:

    11. Pe baza formularului de înscriere se va întocmi câte o factură proforma pentru înscrierea la eveniment/evenimente. Factura va trebui achitată în maxim      5      zile de la data emiterii, dar nu mai târziu de momentul începerii programului sau de momentul încheieri perioadelor de promoţie specificate.
    12. Plata cursului se poate face în contul RO48 INGB 0000 9999 0342 2401 ING BANK, Sucursala Splai Centrul Vechi sau prin numerar la sediul CIRFAA, cu respectarea normelor legale privind plăţile în numerar. În cazul plăţii directe în contul CIRFAA la o sucursală ING, comisionul de plată va fi achitat de către client.
    13. În cazul plăţilor prin transfer bancar, în momentul înregistrării plăţii în extrasul de cont al CIRFAA, se va emite factura finală care va fi dată cursantului sau transmisă electronic sau prin alte mijloace solicitate în mod specific la adresa de corespondenţă a cursantului. Contravaloarea cursului se poate achita şi în numerar la sediul CIRFAA, cu respectarea normelor legale privind plăţile în numerar. Plata în numerar va fi însoţită de factură şi chitanţă.
    14. În cazul în care plata este făcută în numele clientului de către o terţă parte, clientul va fi responsabil pentru plata sumelor datorate.
    15. Taxele de participare includ: serviciile de formare, certificatele, suportul de curs acolo unde este cazul, feedback-ul formatorilor şi mici pauze de protocol la anumite evenimente.

ALTE SPECIFICAŢII:

    16. Clientul va plăti Furnizorul pentru serviciile prestate conform detaliilor de plată detaliate în acest contract. Dacă clientul nu va plăti Furnizorului suma totală conform fiecărei opţiuni, se vor derula acţiunile legale.
    17. Orice neînţelegere rezultând din prezentul contract va fi soluţionată de părţi pe cale amiabilă. Dacă totuşi părţile sunt puse în faţa unui conflict de drepturi rezultând din prezentul contract, iremediabil pe cale amiabilă, atunci competenţa de soluţionare în fond a unui astfel de litigiu va aparţine Secţiei Comerciale a Tribunalului Bucureşti.

Newsletter