Conceptualizarea adleriană de caz. Efectul măsurabil al terapiei.

Centrul Internațional pentru Resurse și Formare ALFRED ADLER JS ART 1

vă invită în perioada 13-15 noiembrie 2020 la un eveniment special și foarte drag nouă, creditat de către Colegiul Psihologilor din Romania

 

cu Jon Sperry, Ph. D.(US)

CONCEPTUALIZAREA ADLERIANĂ DE CAZ. Efectul măsurabil al terapiei (9 credite COPSI)

13-15 noiembrie 2020

Psihoterapeuții trăiesc în "epoca responsabilității", în care se așteaptă tot mai mult ca practicienii să ofere servicii de consiliere și terapie eficiente. 

Esențială, pentru a face față unei astfel de responsabilități, este capacitatea de a dezvolta conceptualizări precise și convingătoare ale cazurilor, care pot explica modelul de bază al vieții clientului, concentrarea pe intervențiile terapeutice și anticiparea provocărilor.

Conceptualizarea cazurilor este considerată de mulți ca fiind cea mai importantă competență așteptată în practica clinică de astăzi.

Din fericire, abordarea adleriană poate utiliza constructul adlerian al "mișcării" pentru a ghida procesul de conceptualizare de caz. Identificarea mișcării de bază a clientului - supus, ostil, sustras sau ambivalent - oferă un punct de plecare clinic util pentru recunoașterea rapidă a modelului de bază al vieții, mai apoi "confirmându-se" modelul cu informații ale stilului de viață din constelația de familie și amintiri timpurii. 

Acest workshop descrie pas cu pas strategia și procesul de dezvoltare a unui plan de conceptualizare și tratament concis, exact și convingător bazat pe modelul fundamental al mișcării clientului care integrează și alte concepte-cheie adleriene.

O formulare clinică include potențialul unei ipoteze cu privire la factorii cauzatori ai dificultății psihosociale, în timp ce tratamentul leagă conceptualizarea de caz la obiectivele planului de tratament.

 1. Beneficiile participanților
 2. Despre Jon Sperry
 3. Detalii organizare
 4. Formular de înscriere
 5. Termeni generali de înscriere

Cu ce vei rămâne ca participant în această experiență?

 • Vei învăța elementele-cheie ale unei conceptualizari adleriene eficiente de caz: formulările de diagnostic, formularea clinică, formularea culturală și formularea de tratament (legata de planificarea tratamentului).
 • Vei învăța pas cu pas strategia pentru dezvoltarea conceptualizării de caz și a planurilor de tratament adlerian eficient bazat pe recunoașterea modelelor.
 • Vei fi creditat de către COPSI cu numărul de credite corespunzător numărului de ore (9 ore de curs).

Cine este Jon Sperry?

Doctor în științele consilierii, psihoterapeut adlerian, este unul dintre cei mai tineri dar și cei mai inovatori profesori adlerieni, profesor la Lynn University, formator la ICASSI (școala internațională de vară anuală a comunității adleriene). Autor împreună cu Lenn Sperry al mai multor lucrări de specialitate legate de conceptualizarea de caz, formularea de caz și intervenția terapeutică. Este vicepreședinte al NASAP și coordonator de programe de internship și practică terapeutică.

Eveniment online:

Click aici! pentru linkul zoom. Vei primi parola întâlnirii după completarea procesului de înscriere.

Program:

Vineri 13 noiembrie, 17.00-20.30

Sâmbătă 14 noiembrie, 17.00-20.30

Duminică 15 noiembrie, 17.00-19.00

Investiție: 

᛫ 200 Ron (pentru plata până la 1 noiembrie)

᛫ 250 Ron (pentru plata după 1 noiembrie)

᛫ 250 Ron (pentru plata în prima zi de workshop)

* Workshop-ul va fi creditat de către COPSI cu numărul de credite corespunzător numărului de ore. (9 ore -9 credite)

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta pe mail sau prin telefon:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0721.235.056 (Ramona Andrei)

Formularul de înscriere îl vei completa chiar în acest articol în secțiunea "Formular de înscriere"

Din motive tehnice, formularul de înscriere este disponibil acum doar urmând pașii de mai jos:

 • Click aici! pentru descărcarea formularui de înscriere.
 • Salvează formularul atașat în această secțiune pe dispozitivul tău.
 • Completează-l și salvează-l din nou pe dispozitivul tău. Pentru relevanța formularului de înscriere, completarea tuturor datelor este necesară.
 • Trimite formularul completat către adresa noastră de mail (vezi mai jos).
 • Tipărește ultima pagina semnată a formularului (și/sau ștampilată) de către tine, scaneaz-o și trimite-o împreună cu formularul de înscriere completat către adresa noastră This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Imediat ce vom remedia situația, formularul de înscriere online va fi disponibil din nou aici. Mulțumim pentru înțelegere!

TERMENI GENERALI DE ÎNSCRIERE

SPECIFICAŢII PLANIFICARE, ÎNSCRIERE şi CONTRACTARE:

1. Pentru înscriere, formularul de înscriere se va trimite completat, semnat şi/sau ştampilat (în cazul sponsorului), prin email la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
2. Formularul de înscriere este obligatoriu pentru rezervarea locului în cadrul evenimentului/evenimentelor.
3. Formularul de înscriere ţine loc de contract între părţi, dacă nu este altfel agreat. Situaţii specifice ce nu apar în acest formular de înregistrare, vor fi însoţite de anexe.
4. În cazul în care se doreşte în mod expres un contract specific între părţi, articolele, precum şi timpul de redactare şi semnare ale acestuia nu vor modifică specificaţiile prezentului formular.
5. Participarea altei persoane decât cea nominalizată în formular, se va anunţa cu cel puţin     3      zile înainte de începerea evenimentului/evenimentelor.
6. CIRFAA îşi rezervă dreptul de a modifica programarea eveimentului/evenimentelor sau de a le anula şi se obligă să anunţe orice modificare în timp util.

7. Prin prezentul formular, cursantul recunoaște și acceptă proprietatea intelectuală CIRFAA pentru toate materialele prezentate verbal și/sau scris, audio și/sau video și/sau de orice altă natură, folosite în cursuri/programe/formări.

8. Este interzisă înregistrarea cursurilor livrate față în față sau livrate online cât și distribuirea acestora sub orice formă și în orice mediu atât pe perioada derulării programului cât și după terminarea acestuia. Înregistrările video ale materialelor, ale întâlnirilor online sunt în dreptul exclusiv al CIRFAA și pot fi utilizate și/sau distribuite în scop educativ numai cu acordul scris prealabil al CIRFAA.

SPECIFICAŢII CONDIŢII PARTICIPARE:

9. Renunţarea la participare se poate face numai cu până la     3     zile înainte de începerea fiecărui eveniment, după acest interval percepându-se o taxă de penalizare de     100%     din contravaloarea participării. Certificarea poate fi primită doar în cazul parcurgerii a     100%     din totalul programului.
10. Dacă CIRFAA anulează evenimentele din motive independente de client, aceştia vor primi înapoi suma plătită până în acel moment. În cazul anulării evenimentelor deja începute, clienţii vor primi înapoi suma plătită până în acel moment, mai puţin sumele aferente zilelor/orelor de curs deja furnizate sau vor fi reprogramaţi la evenimente similare, funcţie de decizia CIRFAA.
11. Pe durata evenimentelor, dacă echipa managerială CIRFAA şi/sau membrii staff-ului CIRFAA (conform opiniei lor profesionale) decid că un client este nepotrivit pentru continuarea programului, CIRFAA îşi rezervă dreptul de a opri participarea clientului în cadrul programului. În acest caz, clientului îi poate fi restituită suma plătită aferentă părţii din programul la care nu va mai participa. Nu se vor restitui sumele aferente programului la care clientul a participat.
12. În cazul în care CIRFAA decide să oprească participarea clientului datorită consideraţiilor etice sau legale, clientul nu va avea dreptul la restituirea niciunei sume plătite până în acel moment.

SPECIFICAŢII FACTURARE şi MODALITĂŢI DE PLATĂ:

13. Pe baza formularului de înscriere se va întocmi câte o factură proforma pentru înscrierea la eveniment/evenimente. Factura va trebui achitată în maxim      5      zile de la data emiterii, dar nu mai târziu de momentul începerii programului sau de momentul încheieri perioadelor de promoţie specificate.
14. Plata cursului se poate face în contul RO48 INGB 0000 9999 0342 2401 ING BANK, Sucursala Splai Centrul Vechi sau prin numerar la sediul CIRFAA, cu respectarea normelor legale privind plăţile în numerar. În cazul plăţii directe în contul CIRFAA la o sucursală ING, comisionul de plată va fi achitat de către client.
15. În cazul plăţilor prin transfer bancar, în momentul înregistrării plăţii în extrasul de cont al CIRFAA, se va emite factura finală care va fi dată cursantului sau transmisă electronic sau prin alte mijloace solicitate în mod specific la adresa de corespondenţă a cursantului. Contravaloarea cursului se poate achita şi în numerar la sediul CIRFAA, cu respectarea normelor legale privind plăţile în numerar. Plata în numerar va fi însoţită de factură şi chitanţă.
16. În cazul în care plata este făcută în numele clientului de către o terţă parte, clientul va fi responsabil pentru plata sumelor datorate.
17. Taxele de participare includ: serviciile de formare, certificatele, suportul de curs acolo unde este cazul, feedback-ul formatorilor şi mici pauze de protocol la anumite evenimente.

ALTE SPECIFICAŢII:

18. Clientul va plăti Furnizorul pentru serviciile prestate conform detaliilor de plată detaliate în acest contract. Dacă clientul nu va plăti Furnizorului suma totală conform fiecărei opţiuni, se vor derula acţiunile legale.
19. Orice neînţelegere rezultând din prezentul contract va fi soluţionată de părţi pe cale amiabilă. Dacă totuşi părţile sunt puse în faţa unui conflict de drepturi rezultând din prezentul contract, iremediabil pe cale amiabilă, atunci competenţa de soluţionare în fond a unui astfel de litigiu va aparţine Secţiei Comerciale a Tribunalului Bucureşti.

PRELUCRAREA DATELOR:

20. În activitatea curentă a Centrului Adleram integrat cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență: Prelucrăm datele dvs. legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător.
 • Controlul vă aparține: În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi. Pentru mai multe detalii privindconfidențialitateadatelor cu caracter personal, vizitați site-ul nostru www.alfredadler.ro, secțiunea Politici de confidențialitate.
 • Integritatea datelor și limitarea scopului: Utilizăm datelenumai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
 • Securitate: Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare (servere securizate, criptarea transferurilor de date catre si de la serverele noastre utilizand tehnologia SSL, criptarea operatiunilor de plata pe site folosind tehnologia SSL, permiterea accesului la datele dvs. personale doar cand este necesar, criptarea datelor personale, criptarea e-mailurilor, pseudonimizarea si/sau anonimizarea datelor personale ), astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile personale. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Newsletter